2013-01-12--13 GG Bjurs
2013-02-02 Ntvs
2013-02-03 Kronogård
2013-02-23 Julinsvägen
2013-02-24 Kluntarna
2013-03-03 Aimojåkk
2013-03-09--16 Vuogga
2013-03-30 Brännträsk
2013-03-31--04-05 Gautosjö